Waarom pdf's?

Oorspronkelijk is alle kennis op deze site geschreven met het oogmerk er HTML-bestanden van te maken. Dan kan gebruik worden gemaakt van de navigatiestructuur, maar een belangrijker reden was dat op een site geluid ten gehore kan worden gebracht en in een papieren versie niet. In de onderstaande tabel geeft een luidsprekersymbooltje aan dat er in de desbetreffende webpagina geluid voorkomt.

Er werd echter door sitelezers nogal eens op aangedrongen om de bestanden ook in pdf-vorm ter beschikking te stellen. Dat is in het begin mondjesmaat gedaan. Pas als een webpagina als "volwassen" werd beschouwd werd er een pdf van gemaakt. Via een button onder aan de pagina kon (en kan) dan een pdf worden gedownload.

 

Toekomstige pdf's?

Ondertussen is het aantal pdf-bestanden flink gegroeid. In de huidige pagina wordt een overzicht gegeven van bestaande pdf-bestanden; voor een aantal webpagina's staat een pdf op stapel. Dat wordt aangegeven met een geplande verschijningsdatum in de derde kolom. Echter, een aantal webpagina's zal niet in pdf-vorm verschijnen. De redenen daarvoor zijn:

  • De pagina's uit de categorie A zijn toegevoegd om de (toekomstig) architect enig inzicht te geven. Het onderdeel is kort en in andere websites en boeken is veel uitgebreider informatie te vinden.

  • Sommige (inleidende) webpagina's zijn simpelweg te kort om er een afzonderlijke pdf van te maken. Een voorbeeld is C.

  • Een aantal pagina's steunt zo zwaar op de geluidfragmenten dat een pdf zinloos is. Voorbeelden zijn D.10.1 en D.42.1. Maar er zijn wel degelijk pdf's gemaakt van andere webpagina's waarop geluid te horen is. De overblijvende tekst heeft dan nog wel enige substantie al verdient de html de voorkeur. Voorbeelden zijn B.8 en B.21.

 

De kolommen in de tabel

  • Kolom HTML bevat links de desbetreffende webpagina's. Er wordt daartoe een nieuw tabblad in de browser geopend. Alle volgende verwijzingen verschijnen in datzelfde venster.

  • Kolom Onderwerp bevat vetgedrukt de tekst die ook in de navigatieboom van de site verschijnt (zie links). De regel eronder geeft een zéér korte omschrijving van de inhoud.

  • Kolom PDF? bevat eventuele buttons naar pdf-files. De button opent een webpagina met de desbetreffende pdf-file. De lezer moet het bestand eventueel zelf opslaan en printen. Er wordt iedere keer een extra venster geopend. De eventuele luidsprekersymbolen bevatten géén link. Daartoe moet in de kolom HTML worden geklikt.

 

HTML

Onderwerp

PDF?

aantal pagina's

alleen op
de site

 

alleen op
de site

 

alleen op
de site

 

alleen op
de site

 

alleen op
de site

 

5

alleen op
de site

 

alleen op
de site

 

alleen op
de site

 

alleen op
de site

 

alleen op
de site

 

3

6

8

12

3

12

13

14

12

7

19

6

4

2

3

11

3

5

4

6

6

2

4

14

12

15

7

13

10

8

20

13

17

8

10

3

7

6

3

8

3

8

8

11

6

8

14

8

10

6

3

6

3

7

10

2

8

4

10

12

12

alleen op
de site

 

18

niet
gepland

 

22

 

5

alleen op
de site

 

3

10

9

4

2

6

6

alleen op
de site

 

13

5

4

8

11

11

5

6

18

20

10

5

13

15

12

alleen
op site

 

alleen
op site

 

alleen
op site

 

 

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙