Frequentie, frekwentie, en meer inconsistenties en inconsequenties

Na een taalherziening in 1954 werd het "Groene Boekje" gepubliceerd. Dat stond de dubbele spelling van woorden toe, dus bijvoorbeeld "vacantie" en "vakantie", maar ook "frequentie" en "frekwentie". De dubbele mogelijkheden waren velen een doorn in het oog, zodat ze bij een nieuwe hervorming in 1995 werden geschrapt. Helaas werd daarbij vaak de verkeerde keuze gemaakt: "vakantie" en "oktober" werden met een k geschreven, maar "oktaaf" moest terug naar "octaaf". Sommige wijzigingen waren zelfs dusdanig omstreden dat uitgevers en krantenredacties een eigen versie publiceerden: het "Witte Boekje".

In dat tumult lukte het ook de oude akoesticus niet om nog terug te schakelen, al hoefden we gelukkig niet terug naar "acusticus" of "acousticus". In deze site zal daarom steeds worden gesproken over "oktaaf", maar ook over "frekwentie" in de wetenschap dat dat niet volgens de regels is. Het is in het onderwijs zelfs strafbaar om te zondigen tegen het Groene Boekje en we moeten maar hopen dat de eventuele boete niet wordt gerelateerd aan de frequentie waarmee het woord frekwentie voorkomt in deze site.

 

Geluidsabsorptie of geluidaborptie? Het gebruik van de tussen-s 

De tussen-s is een verhaal apart. Rond 1980 verscheen de "Wet geluidhinder", dus zonder s. Volgens taaldeskundigen was de tussen-s een overblijfsel uit de tijd dat in Nederland nog met naamvallen werd gewerkt. We spreken over "de hinder ten gevolge van geluid", of in een oude tweede naamval van: "des geluids hinder". Die tweede naamval is vrijwel uit onze taal verdwenen, maar de tussen-s zou eigenlijk moeten worden gehandhaafd. Na de komst van de Wet geluid(s)hinder circuleerden er lijsten waarin werd aangegeven wanneer de s al of niet moest worden gebruikt. Bovengenoemde akoesticus heeft vervolgens, uit wanhoop en/of luiheid, de tussen-s konsekwent/consequent verwijderd uit zijn schrijfsels. Ook in deze site spreken we daarom over geluidabsorptie, geluidhinder, geluiddruk, geluidsterkte, geluidsnelheid, enz, enz.

Het leek hem niet verstandig om zijn mening te herzien bij de herziening van 1995. Het Groene Boekje van 1995 staat beide schrijfwijzen van geluidhinder toe; het woord geluid(s)absorptie staat er helemaal niet in. De site van het Genootschap Onze Taal levert (zoals zo vaak) het verlossende woord. https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/tussen-s meldt: "De tussen-s is zowel in het Groene als het Witte Boekje een vrije kwestie. De letter wordt geschreven als hij wordt uitgesproken". De site geeft wel enkele aanbevelingen.

Het is in dit geval dus mogelijk om straffe(n)loos de tussen-s zoveel mogelijk weg te laten.

 

Decimale punten en komma’s

In Europa is het de gewoonte om in een decimaal getal een komma te gebruiken, dus bijvoorbeeld 20,5° om aan te geven dat de temperatuur halverwege 20 en 21 graden celsius ligt. Soms worden duizendtallen gescheiden door een punt, vaker wordt een spatie gebruikt. Het aantal mensen op onze planeet bedraagt dus ongeveer 7.500.000.000 of 7 500 000 000. In de Verenigde Staten worden punten en komma’s juist andersom gebruikt. Daar gaat het dus om 7,500,000,000 mensen op aarde.

Veel van de software die voor deze site wordt gebruikt is van Amerikaanse oorsprong. In veel gevallen (bijvoorbeeld in Excel) is de Europese dan wel Amerikaanse conventie in te stellen. In andere gevallen (Matlab, maar ook het Zweedse Catt-Acoustic) is een wisseling helaas onmogelijk, dan wel te moeilijk. Daarom is een van onze eerste handelingen op een nieuwe computer om de punt-komma-instelling op de Amerikaanse conventie te zetten; dat voorkomt veel verwarring en programma- en computercrashes.

De uitvoer van decimale punten (in plaats van komma’s) geschiedt automatisch indien getallen worden afgedrukt in Matlab-figuren en dan gaat het toch om minimaal 90% van de grafieken die in deze site worden getoond. Het schept te veel verwarring om dan in de tekst komma’s te gebruiken, zodat is besloten om geheel de Amerikaanse conventie te volgen.

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙