In dit deel van de site wordt wat informatie gegeven over de fysiologie van het spraak- en gehoororgaan. Men zou, strikt genomen, ruimteakoestiek kunnen bedrijven zonder kennis van deze onderwerpen. Het spreken wordt dan vervangen door een luidspreker met een signaal dat zelfs beter is gedefinieerd dan spraak en/of zang, omdat dit soort bronnen nogal kan variëren in sterkte en spectrum. Ook voor het oor kan soms beter een microfoon plus laptop worden gebruikt.

Toch heeft de akoestiek van de ruimte wel degelijk een terugkoppelende invloed op het spreken en horen. In een sterk galmende ruimte gaan mensen harder praten, vooral als er veel tegelijk praten. In zo'n situatie is het bovendien van belang dat mensen goede oren hebben. Gehoorschade maakt het spraakverstaan moeilijker en de akoestische aankleding van de eetzaal van een bejaardentehuis is daarom specifiek anders dan die van een jongerencafé.

 

De teksten over het spraak- en het gehoororgaan zijn gebaseerd op de teksten die Daniëlle van Berlo, onder begeleiding van Hans Verschuure, heeft geschreven voor haar afstudeerscriptie. Lau Nijs heeft de huidige versie geredigeerd, voornamelijk door de tekst in te korten.

Daniëlle van Berlo had ook een hoofdstuk gewijd aan de pathologie van het gehoororgaan, oftewel de afwijkingen die er optreden, met name ook bij verstandelijk gehandicapten. Dat stuk staat op de prioriteitenlijst voor deze site, maar niet helemaal bovenaan. Wel is getracht om hoorbaar te maken hoe één van die afwijkingen, presbyacusis, werkt. Ook die demonstraties komen uit de koker van Hans Verschuure.

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙