Dit deel van de site gaat over absorberende materialen en hun toepassing in de praktijk.

In het eerste deel worden een aantal materialen behandeld, zonder op de technische details in te gaan. Voor dergelijke gegevens zij verwezen naar de websites van diverse fabrikanten. Het intikken van de zoekterm "geluid(s)absorberende materialen" levert al ca. 1000 hits op.

Er is ook een groot bezwaar van die sites: er staan nooit prijzen op. Dat maakt ze in feite nutteloos voor de architect, want juist in de ontwerpfase draait alles om het compromis tussen mooi, doelmatig en goedkoop. Leveranciers komen steeds met het argument dat een prijs sterk afhangt van de lokatie, maar er bestaat wel degelijk een mooi voorbeeld (in één A4-tje) van Ecophon waarin per materiaal een prijsrange wordt opgegeven.

Het tweede deel gaat meer over de toepassing in de praktijk.

Er kunnen duizenden foto's worden gemaakt van projecten waarin de ruimteakoestiek goed tot uitstekend verzorgd is. Opdrachtgevers en architecten, al of niet in samenspraak met een adviseur, hebben vakwerk geleverd. Er kunnen ook honderden projecten worden getoond waarbij er iets is misgegaan. Men heeft domweg niet aan het geluid in de ruimte gedacht of de akoestiek is wegbezuinigd. Educatief gezien is de tweede categorie interessanter dan de eerste. Boeken met bouwfouten (instortende daken, wiebelende bruggen) dienen ter lering en soms zelfs vermaak.

In deze site worden een paar saillante gevallen beschreven waaruit hopelijk een les wordt getrokken. Ze zijn dus allerminst bedoeld om een beschuldigende vinger op te steken. Sterker nog: de gefotografeerde gevallen zijn tamelijk willekeurig; voor iedere misser zouden zo tien andere foto's kunnen worden geplaatst.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙