DEZE WEBPAGINA IS NIET MEER TOEGANKELIJK

 

Bij een grote renovatie van de webpagina's B.11 t/m B.18 is:
de nummering gewijzigd,
de inhoud gewijzigd en hopelijk verbeterd,
flink wat nieuwe kennis toegevoegd.

 

 

De inhoud van deze oude webpagina B.13 is, tezamen met de oude B.14, terug te vinden in webpagina
"B.16 Vorm van de ruimte"

Klik hier voor B.16

 

De PDF is eventueel nog wel te downloaden

 

Klik hier voor PDF

 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙