Welkom in de Ruimteakoestiek

Ruimteakoestiek en/of zaalakoestiek

Ruimteakoestiek is equivalent met "room acoustics" waarmee de Amerikanen en Engelsen de akoestiek binnen een min of meer gesloten ruimte bedoelen. De meest gebruikte term in het Nederlands is "zaalakoestiek", maar in het dagelijkse spraakgebruik wordt daaronder de akoestiek van concert- en theaterzalen verstaan. De huidige site behandelt dat soort zalen wel degelijk maar het is slechts een deel van het totale aanbod. Het gaat ook over leslokalen, ruimten in instellingen binnen de gezondheidszorg, sportzalen, restaurants, kantoren, musea, enz. En daarbij kunnen de volumes variëren van 3 m3 tot een voetbalstadion van 300 000 m3.

Het vak is decennialang gedoceerd aan de Faculteiten Bouwkunde en Natuurkunde van de TU-Delft; daarnaast werd menigmaal een lezing buiten de TU-deuren gegeven. De site is in 2008 gestart met het omwerken van dat lesmateriaal (in de vorm van dia-vertoningen, later power-points) tot html-pagina’s. Eén van de belangrijkste redenen om een site te kiezen was dat daarop geluid hoorbaar kon worden gemaakt; met schriftelijke collegedictaten is dat uiteraard onmogelijk. Helaas geldt de onhoorbaarheid ook voor de pdf-bestanden die op deze site beschikbaar worden gesteld. Een tweede reden om een site te bouwen was dat dat stapsgewijs kan geschieden. De huidige site is vele malen groter dan die uit 2008.

 

In de loop der jaren hebben zich ook vele bouwkundestudenten bij ons gemeld met gerichte vragen over hun (afstudeer-) projecten. In de site wordt een poging gedaan om ook die vragen te beantwoorden. Echter, in een aantal gevallen waren de studentenvragen niet direct te beantwoorden; ook de kennis van de siteschrijvers is beperkt. Zo’n vraag was dan het vertrekpunt voor nieuw onderzoek en, indien van toepassing, worden de resultaten in de volgende webpagina’s behandeld.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙